ભાષા, જુબાન, બોલી... ઍજ ભ​વિષ્ય !​ 🌅 ગર્વ થી કહો "હુઁ ગુજરાતી" ! 🙋

WorldMotherLanguageDay, MotherLanguageDay, mothertongue, gujarati, proud

Let's Connect

sm2p0