એક દેવકી, એક યશોદા 🙏 एक जन्मभूमी, एक कर्मभूमी 💕 Both my equally beloved… https://t.co/9EaC4kTNdI

We are Wholesome Gujarati Comedy show.

Let's Connect

sm2p0