યુવાનો સાથે ભૂપેન્દ્રભાઈનો અભિગમ માણવા લાયક હોય છે. યુવાધનની સક્સેસ સ્ટોરીને તેઓ ન માત્ર રસપૂર્વક સાંભળે છે અપિતુ તેને પ્રોત્સાહન આપી વધુ આગળ વધારવા માટે પ્રેરણા પણ આપે છે @cmogujarat

bhupendrapatel, gujarat, chiefminister, india, indian, gujju, gujarati, indianpolitics, mumbai, delhi, news, bjp, bjpindia, bjp4india, narendramodi

Ojas Rawal,  bhupendrapatel, gujarat, chiefminister, india, indian, gujju, gujarati, indianpolitics, mumbai, delhi, news, bjp, bjpindia, bjp4india, narendramodi

યુવાનો સાથે ભૂપેન્દ્રભાઈનો અભિગમ માણવા લાયક હોય છે. યુવાધનની સક્સેસ સ્ટોરીને તેઓ ન માત્ર રસપૂર્વક સાંભળે છે અપિતુ તેને પ્રોત્સાહન આપી વધુ આગળ વધારવા માટે પ્રેરણા પણ આપે છે #bhupendrapatel #gujarat #chiefminister #india #indian #gujju #gujarati #indianpolitics #mumbai #delhi #news #bjp #bjpindia #bjp4india #narendramodi @cmogujarat

યુવાનો સાથે ભૂપેન્દ્રભાઈનો અભિગમ માણવા લાયક હોય છે. યુવાધનની સક્સેસ સ્ટોરીને તેઓ ન માત્ર રસપૂર્વક સાંભળે છે અપિતુ તેને પ્રોત્સાહન આપી વધુ આગળ વધારવા માટે પ્રેરણા પણ આપે છે #bhupendrapatel #gujarat #chiefminister #india #indian #gujju #gujarati #indianpolitics #mumbai #delhi #news #bjp #bjpindia #bjp4india #narendramodi @cmogujarat

Let's Connect

sm2p0